top of page

Erginer Elektrik San. ve Tic. A.Ş kaliteyi bir yaşam felsefesi ve hayat tarzı olarak benimsemiştir. Kaliteyi geliştirme ve müşteri memnuniyetini sağlama konusunda personelimizde yüksek bir farkındalık duygusu oluşturmaktayız.

Erginer Elektrik San. ve Tic. A.Ş ürün ve hizmetleri ile çalışma süreçlerinde kaliteyi sağlamak ve sürekli iyileştirmek amacıyla kalite yönetim sistemini oluşturmuştur. Kalite yönetim sistemi tüm paydaşlarımıza üstün hizmet ve bilgi sağlayan çıktılar üretmektedir.

 • Tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlar ve müşteri istekleri doğrultusunda yürütmek.

 • Müşteri taleplerini karşılamak için en iyi ürün ve hizmeti en kısa zamanda ve en iyi şekilde müşteriye ulaştırmak.

 • Kaliteyi etkileyen riskleri ve potansiyel fırsatları belirlemek, riskleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviyelere indirerek önlemler almak, fırsatları değerlendirerek sistem performansını artırmak.

 • Çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukları ortadan kaldırmak, potansiyel etkilerini düzeltmek ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla çalışmalar yürütmek.

 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, bu amaçla planlı bakımlar yapmak ve tedarikçilerin performansını izlemek,

 • Müşteri odaklı çalışmak, müşteri memnuniyetini sorgulamak ve analiz etmek.

 • Liderliği kurumsallaştırmak, ekip çalışması ile projelerin başarı hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

 • Kuruluşumuz bünyesinde çalışan her personeli bir değer olarak görerek, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve bu amaçla eğitimler vermek.

 • Kalite amaçlarının gerçekleştirilmesi için tüm organizasyonel seviyelerde personelimizin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve yönetmek.

 • Kaliteyi her aşamada denetlemek, tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve paydaşlarımızın katılımı ile sürdürülebilirliği sağlamak.

 • Her geçen gün gelişen teknolojiyi kullanarak, modern ve çağdaş bir yönetim sistemi oluşturmak.

 • Kaliteyi etkileyen unsurları izlemek, değerlendirmek ve uygunluğunu sürekli gözden geçirmek.

Managing Director

Eray ERGIN

QUALITY POLICY

 • Linkedin

© 2023 Erginer Group Co. 

Copyright

bottom of page