top of page
  • Linkedin

© 2023 Erginer Group Co. 

Copyright

Elektrik enerjisi sektörüne hizmet veren Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kalitesi ile güven veren bir kuruluş olmak amacıyla yasal şartlar, ürün şartları, kalite, İSG ve çevre standartları ile müşteri şartlarına uygun olarak çalışılmasını, sunulan ürün ve hizmetlerin kalite ve müşteri memnuniyetine uygun olmasını ilke edinmiştir. Kuruluşumuz, yürüttüğü çalışmalarda, yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası yasal şartlar, çevre ve iş güvenliği mevzuatları ile ürün şartları ve müşteri beklentilerini dikkate alarak bu doğrultuda kaliteyi sürdürmeyi benimsemiştir.

 

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hizmetlerinin üstün kalitesinin temelinde tedarikçilerin performansının bulunduğu bilinciyle tedarikçi performanslarını izler ve satın alınan ürün ve hizmetlerin kalitesini denetler. Kalitemiz, belirlenmiş noktalarda kontrol edilir ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek tüm riskler önceden belirlenir. Meydana gelen uygunsuzluklar için ise düzeltici faaliyetler gerçekleştirir.

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., doğal kaynakların verimli kullanımına ve insan sağlığına önem vererek oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde tehlikelerin ortadan kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre risklerinin, faaliyetlerimizden doğan çevre boyutlarının, çevre kirlenmesinin ve iş kazalarının, yaralanmaların, sağlığın bozulmasının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ilkesi ile çalışmayı, çevrenin korunması ve uygun çalışma koşulları oluşturulmasını esas alır.

 

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesinde çalışan tüm personeline entegre yönetim sistemi anlayışı ve yenilenebilir enerji konusunda bilinç ve bilgi kazandırmayı ve personelin sisteme katılmasını amaçlar. Kuruluşumuz personelinin yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler verir. Başta Yönetici Direktörümüz olmak üzere Kalite Ekibi, ekip liderleri ve orta seviye yöneticilerimiz, sistemin kurulması, uygulanması ve güncellenmesi ile müşteri memnuniyetlerinin sağlanması odağında kaliteli ürün ve hizmet üretiminden, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin önlenmesinden ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevrenin sağlanmasından birinci derecede sorumludur. Çalışanlarımız ise oluşturulan kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğinin sağlanması için kurallara uygun davranmak ve değişime ve gelişmeye katkı sağlamakla görevlidir. Çalışanlarımız kuruluşumuzun bir paydaşı olarak kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre amaçlarına ulaşmak için yürütülen çalışmaların etkinliğinden görevleri ve yetkileri doğrultusunda sorumluk taşır. Kuruluşumuz, her geçen gün değişen şartlar ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla teknolojik ve modern imkânlardan yararlanmayı seçmiştir. Mesleki bilgiler ve teknolojik şartlar sürekli geliştirilecektir.

 

Erginer Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., kaliteye, müşteri memnuniyetine, tedarikçileriyle güven içinde bir iş birliği ile belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için çalışmak, performansını sürekli izlemek ve gözden geçirmek suretiyle sürdürülebilir gelişmeye odaklanmıştır.

 

Managing Director

Eray ERGIN

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

bottom of page